Anonim

Làm cho một giọt đính cườm là đơn giản bằng cách sử dụng hình ảnh từng bước của chúng tôi.

Những gì bạn cần:

  • Đồ trang sức đầu pins
  • Kìm tròn
  • Kìm cắt
  • Các loại hạt

Hướng dẫn:

1. Bắt đầu bằng cách xếp hạt vào một đầu trang sức pin. Uốn dây ở một góc vuông với kìm tròn.

2. Quấn dây xung quanh mũi kìm để tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

3. Quấn dây chặt quanh gốc của vòng tròn. Cắt bỏ bất kỳ dây thừa nào bằng kìm cắt và nhét vào cuối.