Anonim

Cập nhật nhà bếp của bạn với trang điểm cửa tủ dễ dàng này. Tất cả phải mất là một vài công cụ và một buổi chiều.

Những gì bạn cần:

  • Sơn latex
  • 1/8-inch mũi khoan
  • Chuyển hình ảnh

Làm thế nào để làm cho nó:

  1. Điền vào bất kỳ nick với phụ gỗ.
  2. Nhẹ nhàng cát từng cánh cửa để thô ráp toàn bộ bề mặt. Đối với tủ đã hoàn thành, sử dụng lớp lót liên kết để đảm bảo sơn mới sẽ dính.
  3. Tìm một hình ảnh để chuyển đến cửa.
  4. Nhẹ nhàng theo dõi hình ảnh của bạn lên bề mặt.
  5. Với một mũi khoan 1/8-inch, khoan lỗ ngay cả khoảng thời gian xung quanh đường viền.
  6. Sau khi khoan, cát, chính, và sơn cửa.
  7. Thêm phần cứng mới.