Anonim

Cập nhật nhà bếp của bạn với trang điểm cửa tủ dễ dàng này. Tất cả phải mất là một vài công cụ và một buổi chiều.

Những gì bạn cần:

  • Tấm gỗ 1/2-inch
  • Sơn latex
  • Móng tay

Làm thế nào để làm cho nó:

  1. Cắt tấm 1/2-inch thành dải.
  2. Đặt các dải ra trong một lưới bất thường.
  3. Điền vào bất kỳ nicks trên cửa hoặc bảng miếng với phụ gỗ.
  4. Sơn cửa và dải.
  5. Đặt các dải trong mẫu bạn đã chọn trên cửa tủ.
  6. Nail các dải tại chỗ.
  7. Chạm vào đầu móng tay với dabs sơn.