Anonim

Mô tả bao nhiêu không gian nên được giữa một bề mặt nấu ăn và phạm vi mui xe

Q: Bao nhiêu không gian nên có giữa đầu của một phạm vi và một mui xe xả?

Đáp: Các nhà sản xuất mũ trùm phạm vi thường khuyên bạn nên giữ khoảng cách 18-24 inch giữa bề mặt nấu ăn và phần dưới của mui xe tiêu chuẩn. Đối với mũ trùm cao cấp hơn với quạt mạnh hơn, khoảng cách được đề xuất là 24-30 inch. Mô hình thông số kỹ thuật có sẵn từ mui xe phạm vi và các nhà sản xuất và đại lý.