Anonim

Thêm panache vào nhà bếp của bạn bằng cách stenciling cửa tủ của bạn.

Những gì bạn cần:

Sơn

Cọ sơn

Dính stencil

Damask stencil

Bàn chải Stencil

Sơn thủ công kim loại

1. Sơn lớp phủ bằng sơn.

2. Phun stencil dính trên stencil, sau đó trung tâm stencil trên cánh cửa tủ, nhấn vững chắc.

3. Sử dụng một bàn chải stencil và hàng thủ công sơn để thoa sơn trên tất cả các thiết kế, loại bỏ các stencil khi được bảo hiểm.

4. Sơn rãnh trên cửa bằng sơn thủ công, nếu muốn.