Anonim

Ngói cửa tủ bếp của bạn để có giao diện mới, dễ nhìn vào mắt và trên ví.

Những gì bạn cần:

Sơn màu nâu và trắng

Những cây chổi sơn

Gạch trang trí

gắn gương

Vữa

Hình ảnh đúc sẵn

Miter saw

Mẹo: Tăng tốc quá trình ốp lát bằng cách sử dụng mastic và vữa trộn sẵn. Chúng tôi sử dụng vữa của Elmer được bán trong một cái ống, nó trải ra như keo.

1. Sơn cửa tủ (chúng tôi sử dụng hai lớp phủ).

2. Lay ra thiết kế gạch của bạn và trung tâm nó trên cánh cửa tủ. Áp dụng mastic vào gỗ, sau đó tuân thủ các gạch. Để cho mastic khô theo hướng của nhà sản xuất.

3. Vữa gạch, theo hướng dẫn của nhà sản xuất.