Anonim

Có một số niềm vui với sơn bảng đen. Sơn tủ bếp của bạn với sơn đặc biệt này. Không chỉ là màu đen nổi bật, nó giúp tạo ra một nơi nổi bật để lại ghi chú.

Những gì bạn cần:

Sơn phun xanh

Thợ vẽ băng

Sơn bảng đen

1. Sơn cửa tủ bằng sơn phun.

2. Khi khô, hãy dán băng bảng điều khiển cửa bằng băng của họa sĩ giải phóng nhanh.

3. Phun bảng bằng sơn bảng đen, để khô, sau đó lấy băng của họa sĩ ra.