Anonim

Cung cấp cho tủ bếp của bạn một cái nhìn tiểu mới với appliques gỗ và một kỹ thuật đau khổ dễ dàng.

Những gì bạn cần:

Acrylic bán bóng

Những cây chổi sơn

Gingerbread cutouts

Sơn kem

Keo dán gỗ

Cháy umber men

Từng bước một:

1. Sơn tủ với sơn acrylic semigloss (chúng tôi sử dụng hai lớp phủ).

2. Sử dụng keo dán gỗ, tuân thủ các vết cắt sơn kem ở các góc và giữa cửa tủ.

3. Sử dụng một bàn chải cũ, áp dụng men nước cơ sở trên toàn bộ bề mặt tủ.

4. Chà men bằng giẻ rách, làm việc để tạo hiệu ứng mong muốn.