Anonim

Nắm bắt các biểu tượng của mùa giải bằng những thẻ vui nhộn này!

Những gì bạn cần:

Sử dụng kỹ thuật in tương tự này với các vật liệu khác, chẳng hạn như gỗ hoặc vải.

  • Khay thực phẩm làm sạch bọt, chẳng hạn như xốp
  • Bút chì xỉn
  • Sơn có thể giặt được
  • Cọ sơn
  • Giấy nặng

Hướng dẫn:

1. Sử dụng bút chì ngu si đần độn, vẽ một bức tranh ở dưới cùng của một khay bọt sạch.

2. Cọ sơn có thể sơn lên bản vẽ trong khay.

3. Đặt một mảnh giấy lên vùng sơn. Nhẹ nhàng nhấn xuống. Bóc giấy và để khô.