Anonim

Hãy thử những cây có màu vàng này để bơm thêm sức sống vào sân của bạn.

Kế hoạch Vườn miễn phí

Hướng dẫn trồng miễn phí của chúng tôi cho khu vườn này bao gồm một phiên bản lớn hơn của hình minh họa, sơ đồ bố trí chi tiết, danh sách các nhà máy cho khu vườn như được hiển thị và hướng dẫn hoàn chỉnh để cài đặt khu vườn. (Miễn phí, đăng ký một lần cho phép truy cập không giới hạn Hướng dẫn trồng cho tất cả các kế hoạch vườn.)

Kích thước vườn: 14 x 14 bộ

tải xuống gói này